Home Tags Cập nhật iphone

Tag: Cập nhật iphone

Nâng cấp iOS 10.3.3 chính thức cho iphone mượt hơn, pin...

Sau nhiều phiên bản beta thì ngày 20/7/2017 phiên bản chính thức của ios 10.3.3 dành cho iphone, hỗ trợ từ iphone 5 trở...