Home Tags Cài đặt web trên XAMPP

Tag: Cài đặt web trên XAMPP

Download XAMPP for Windows new | Linux | OS X –...

XAMPP là một "Phần mềm tạo máy chủ Web" trên máy tính cá nhân tích hợp sẵn Apache, MySQL, PHP, FTP Server, Mail Server...