Home Tags 1280 treo 0 01

Tag: 1280 treo 0 01

Nokia 1280 mất nguồn treo 0.01A đã làm ok, 1280 chết...

Nokia 1280 chết nguồn nhận của khách kẹp nguồn kiểm tra kim treo 0,01a. Kiểm tra chập nguồn bằng cách sờ main nhưng không...