Home Tags 1280 rút sạc vấn báo sạc

Tag: 1280 rút sạc vấn báo sạc

Nokia 1280 tự động sạc đã sửa ok chia sẻ bệnh...

Nokia 1280 tự sạc, không cắm sạc cũng báo sạc pin, thay chân sạc không hết, vệ sinh sạch sẽ mà không được, cứ...