Home Tags 1280 mất sóng hoàn toàn

Tag: 1280 mất sóng hoàn toàn

Nokia 1280 mất sóng không dò được mạng đã làm ok...

Nokia 1280 mất sóng không dò được mạng, khách mang đến chỉ bảo là đang dùng mất sóng, kiểm tra sơ qua cho vào...